Søk i denne bloggen

fredag 2. november 2012

Å lære å lese er å lære å lære


Carol Santa er en av guruene innen lesestrategier, og tittelen på dette innlegget er et sitat fra henne. For meg sier dette sitatet meg noe om hvor viktig lesing er i skolen, at lesing ligger i bunnen av det meste vi holder på med, nemlig læring. Det høres kanskje selvfølgelig ut, men har vi tatt dette inn over oss?

Jeg har møtt lærere som sier at å lese, det må elevene kunne når de kommer på videregående skole, og de skjønner ikke hvorfor de bør gå på kurs om lesing. Slike utsagn handler som oftest om at de reduserer lesing til noe teknisk, og man glemmer helt at forståelse er helt avgjørende del av å lese for å lære. Kanskje ligger det også en holdning der om at om de som ikke forstår, ikke har lest nok, eller kanskje ikke er så smarte. Det mangler i hvert fall en kunnskap om at man kan lære noen hvordan de kan bli bedre lesere, og dermed også lære lettere.

Nå har grunnleggende ferdigheter fått mer fokus, også i videregående skole, men hvor mange lærere lærer elevene sine hvordan de skal lese lærebøkene? Hvor mange lærere gir dem verktøy slik at de kan trene begrepsforståelse og refleksjon? Hvor mange lærere sender elevene hjem med en klar lesebestilling når de gir dem leselekser? Svaret er nok at det er alt for få, og det gjelder lærere i hele skoleløpet. Men hvem skal bebreides? Noen må jo faktisk lære lærerne hvordan de kan lære elevene hvordan de bedre kan lese for å lære (puh!). Nå opplever jeg at mange lærer/PPU-studenter som har praksis hos oss vet mer om læringsstrategier enn de som gikk ut bare for noen få år siden, og godt er det. Men nå har vi jo en del lærere som skal undervise i mange år til som ikke har denne kunnskapen, og hva gjør vi med dem?

Nå kan man jo ta videreutdanning og bli leseveileder hos Henning Fjørtoft på NTNU, men det spørs om kommuner og fylkeskommuner vil prioritere dette når de knappe videreutdanningsmidlene skal fordeles. Det er kanskje også en viss "fare" for at det er er norsklærere og andre som allerede er godt i gang med å være leselærere som velger et slikt studium. En mulig løsning er å kjøre et lignende opplegg som det store vurderingsprosjektet "Vurdering for læring", der mange, kanskje til og med alle, lærere på en skole kurses. Jeg ser hvordan satsningen på vurdering har påvirket skolen jeg jobber på. Helt konkret ser jeg det på tilbakemeldingene elevene gir skolen i Elevundersøkelsen, og jeg hører det på språket vi bruker når vi snakker om læring. Drømmen er at vi skal få en lignende oppvåkning på området lese- og læringsstrategier, at vi får en landsomfattende kompetanseheving på det jeg mener må være den viktigste jobben vi har: å lære elevene å lære. Kjære politikere, nå har dere malen, og dere vet hvor viktig dette er, så hva venter dere på?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar