Søk i denne bloggen

mandag 19. mai 2014

Muntlig eksamen i norsk: Tips til emner

På skolen min har vi sett på mulige emner til muntlig eksamen i norsk. Vi får se hvilke vi etterhvert vil synes er gode, men her er lista vi fikk da alle kom med sine ideer:·         Appellformer i retorikken
·         Myter og folkediktning
·         Verdisyn i tekster fra ulike tider
·         Forestillingen om det norske
·         Reiser i litteraturen
·         Identitet
·         Kjønn og tekst
·         Foreldre-barn forholdet i eldre og nyere tekster
·         Språk og kultur i ulike yrker og sosiale grupper
·         Kulturmøter og kulturkonflikter
·         Gjenbruk av tekster- intertekstualitet
·         Fiksjon og virkelighet i samtidstekster
·         Språklig variasjon
·         Norden i språk og litteratur
·         Medietekster før og nå
·         Litteraturen som samfunnskritikk
·         Kontroversielle tekster
·         Den dramatiske sjangeren
·         Norsk litterær modernisme
·         Språkdebatt og normering
·         Fornuft og følelser i ulike litterære epoker
·         Tradisjonell og modernistisk lyrikk
·         Virkemidler i sammensatte tekster
·         Generasjonsforskjeller i språk og litteratur
·         Tro og religiøse forestillinger i ulike tekster

Flere av emnene kan kanskje virke smale, men vi ser for oss at ved for eksempel et tydelig litterært emne, kan man spørre om språklige virkemidler i de vedlagte tekstene. Læreplanmålene i oppgaven styrer det eleven kan bli spurt om.


Her er en eksempeloppgave vi har utarbeidet:

EKSEMPELOPPGAVE A
Forberedt del: Gjenbruk av tekster- intertekstualitet
Læreplanmål:
  • tolke og vurdere komplekse sammensatte tekster
  • analysere, tolke og sammenligne et utvalg sentrale norske og noen internasjonale tekster fra ulike litterære tradisjoner fra romantikken til i dag, og sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng
  • gjøre rede for et bredt register av språklige virkemidler og forklare hvilken funksjon de har
  • tolke og vurdere sammenhengen mellom innhold, form og formål i sammensatte tekster
  • drøfte kulturmøter og kulturkonflikter med utgangspunkt i et utvalg samtidstekster
  • lese et utvalg sentrale norske og noen europeiske tekster fra middelalderen til og med romantikken, sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng og kommentere form og innhold
  • sammenligne fortellemåter og verdier i et utvalg samtidstekster med fortellemåter og verdier i myter og folkediktning
Tekstideer:
Novelle av Gro Dahle: Pass deg for ulven, fra Inflammasjon 1994 (står i Panorama Vg1, s. 340)
Brødrene Grimms eventyr: Rødhette og ulven
Kortfilm (Iram Haq): Skylappjenta fra 2009: http://vimeo.com/59147477
"Pike spist av ulv" Nyhetsnotis fra Panorama vg 1, s. 36
Roald Dahl-tekst- Rødhette og ulven
Du skal velge minst to av tekstene i utvalget, og ta for deg innhold, form og formål i den enkelte tekst og sammenligne tekstene med hverandre. Du velger da mellom å gå i bredden med flere tekster eller i dybden med få. Du skal spesielt vektlegge det som har med intertekstualitet å gjøre, det vil si hvordan tekstene tar i bruk referanser og spiller på kjente tekster.
 
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar