Søk i denne bloggen

tirsdag 31. mai 2011

Tid for refleksjon

Et skoleår lakker mot slutten.  Det er utrolig hvor fort det går, og jeg blir like overrasket hver mai! Dette året har jeg delt mellom Kristiansand katedralskole Gimle og Pedagogisk senter i Kristiansand. Nå er det tid for tilbakeblikk og refleksjon. Hva har jeg egentlig fått til med elevene? Som alltid startet jeg skoleåret med storslagne planer om kreative opplegg som skulle inspirere både meg selv og elevene. Jeg skulle bli enda mer strukturert, gi enda bedre og mer konkrete tilbakemeldinger og framovermeldinger, elevene skulle bruke web 2.0-programmer aktivt i arbeid med fagstoff. På Pedagogisk senter skulle jeg inspirere andre lærere til å arbeide med lese- og læringsstrategier, jeg skulle fordype meg i satsningsområder som vurdering for læring og web 2.0, og jeg skulle lage lese-wiki og skrive blogg.

Det var ganske høye mål jeg satte meg, og jeg blir ikke deprimert av å ikke ha nådd alle. På noen områder kommer man lenger enn på andre, og det er viktig å være på vei. Det som slår meg, her jeg sitter og prøver meg på en egenevaluering, er hvor mye lettere det er å utvikle sine pedagogiske ferdigheter når man har tid til utprøving, til å lese fagbøker og ha faglige refleksjonssamtaler. I min lærerjobb har jeg liten tid til det. Mye tid brukes på å forberede timer, vurdere innleveringer, gå på møter og andre kontaktlæreroppgaver. I min andre jobb, som pedagogisk veileder, har jeg hatt muligheten til å gå dypere inn i fagstoff, jeg snakker jevnlig med andre lærere om læring og vurdering, jeg kan bruke tid på å følge faglige diskusjoner på Twitter, og jeg kan skrive blogg (selv om det ikke har blitt prioritert).

Det er et tankekors at jeg må ha permisjon fra lærerjobben for å ha tid til å bli oppdatert, og da særlig innenfor bruk av IKT i undervisningen. Når jeg dette året har tipset mine lærerkollegaer om diverse program og interessante lenker til fagstoff, ser jeg at de faktisk ikke har tid til å sjekke dem ut. De møter meg med et smil og et litt matt blikk. Noen blir nygjerrige på Twitter, men de får aldri registrert seg. Slik har jeg også hatt det, der rettebunkene helt har tatt luven av utviklingsarbeidet, og jeg skal være evig takknemmelig for å ha fått muligheten til en slik faglig oppdatering som jeg har fått i år. Tenk om vi kunne få en ordning som gav alle rett på et studieår/semester hvert tredje år. Dyrt, ja, men tenk hvilken effekt det vil kunne gi!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar