Søk i denne bloggen

søndag 15. april 2012

Å ta grep for å lykkes bedre med skriveopplæring

Scenarioet ved en "vanlig" heldagsprøve i norsk er at mange leverer tidlig, spesielt de som burde ha sittet til slutt. Det er tillat med alle hjelpmidler utenom internett/kommunikasjon, men få bruker ordbøker, lærebok, vedlegg eller tidligere tilbakemeldinger/framovermeldinger for å skrive bedre tekster. Det vi får en en gjentagelse av gamle "synder" og en ny tekst som ikke kan brukes til stort mer enn vurderingsgrunnlag.

Nå har jeg i lang tid praktisert 2.utkast kun basert på tilbakemeldinger, ikke karakter, men jeg ser at det er de over middels måloppnåelse som aktivt jobber med tilbakemeldingene for å forbedre. Det er litt frustrerende, så jeg har tatt flere grep som foreløpig ser ut til å ha positiv effekt. Det er ikke så revolusjonerende, men kanskje det kan inspirere noen til endringer.

Det første er at eleven har laget sjekkliste med egne mål. Mer om det i eget innlegg. Det andre grepet er å bruke heldagsprøvedagen til et mer styrt skriveopplegg hvor jeg veileder. Utgangspunktet er at alle skal skrive samme oppgave. I dette tilfellet skulle alle skrive essay for første gang, og det er en krevende oppgave for mange. Da jeg bestemte at temaet skulle være "kunnskap og klokskap", var det fordi vi nettopp har jobbet med Holberg og diskutert hvem av hovedpersonene i komediene som er kloke. I tillegg tar jo språk- og litteraturhistorien for seg synet på kunnskap, så elevene skulle ha en del å spille på. Utfordringen er selvfølgelig å abstrahere. men der kommer jeg som lærer inn.

Opplegget ble som følger: Elevene fikk temaet og spørsmålet "Hva forbinder dere med begrepene kunnskap og klokskap?" Hos meg jobber de alltid i pargrupper, så etter omtrent 5-10 minutter meldte pargruppene tilbake hva de tenkte, og så førte jeg alt opp på et tankekart på tavla. Tavla ble ganske full! Kun ei gruppe nevnte Holbergs Jeppe, så jeg stilte dem noen spørsmål som ledet dem mot andre relavante pensumtekster, pluss at vi kom inn på filmer og bøker som tok for seg samme tema.

Etter vi var ferdige med tankekartet fikk pargruppene i oppgave å skrive emnesetninger ut i fra det som stod på tavla. Emnesetningene skrev jeg ned etterhvert som pargruppene meldte inn og la dem ut på It's. Setninger som dekket samme innhold skrev jeg ikke ned. Neste steg var individuelt. De skulle skrive alt de kom på under hver emnesetning, for og mot, tekster som vi hadde snakket om i klassediskusjonen. De valgte selv hvilke emnesetninger de ville jobbe videre med. (Emnesetningene brukes som første linje i et avsnitt)

Så var det tid for lesing av vedlegg. Elevene fikk fire tekster som tok for seg temaet kunnskap og klokskap; to artikler, et dikt og et blogginnlegg. Pargruppene samarbeidet om lesingen. Det vil si at noen delte tekstene mellom seg, noen leste sammen og diskuterte underveis. Det er ulik "lesekondis" som avgjør dette. Felles var at alle snakket om det de leste, streket under og noterte mens de leste. Oppdraget var å finne noe i tekstene de kunne trekke inn i drøftingen under emnesetningene.

Dette jeg har beskrevet til nå tok to klokketimer av fem tilgjengelige. Jeg rakk å gå rundt å sjekke at de hadde fått ned og sortert emnesetninger i en disposisjon. Jeg fikk sagt litt om hvordan et essay kunne starte og slutte. Resten av tiden skulle elevene jobbe selvstendig med å skrive ut teksten. Da hadde de vakt og "vanlige" heldagsprøveforhold. Aldri før har jeg fått så mange spørsmål om hvor lenge de kunne få lov til å sitte. 90% av klassen satt til slutt. Resten satt ca. en time kortere, men alikevel langt lengre enn de pleier.

Jeg er ikke ferdig med å lese tekstene, men til nå har jeg fått gledesfrysninger av resultatene. Spesielt gjelder det en elev som før skrev 200- 300 ord uten tydelig struktur. Nå har han skrevet over 800 kloke ord i essaystil om temaet kunnskap og klokskap. Vakkert!

Tekstene de har levert er et 1.utkast som de får framovermelding på. Jeg prøver å mate dem i passelige porsjoner (ref Egil Hartbergs bilde av fugleungene som trenger små smuler, ikke hele loffer). Karakteren får de etter 2.utkastet, og da bedømmes det etter "vanlige" vurderingskriterier, som de selvfølgelig kjenner godt til.

Jeg tror ikke det er en vei tilbake til vanlige heldagsprøver. I alle fall ikke før i VG3 og så lenge de skal opp til en ordinær skriftlig eksamen. Vi kan jo håpe at også eksamen etterhvert kan endres...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar