Søk i denne bloggen

tirsdag 17. april 2012

Å jobbe med sjekkliste for egne mål

Er du lærer, og kanskje spesielt norsklærer, har du nok flere ganger vært frustrert over at det du har sagt og skrevet "tusen ganger" ikke trenger nevneverdig dypt inn i elevenes bevissthet. Der er i alle fall kun en liten gruppe som aktivt bruker ulike tilbakemeldinger og framovermeldinger til å forbedre eget arbeid.

Jeg har lenge tenkt at dette må jeg kunne få til bedre, og jeg har skjønt at det meste handler om å modellere og styre elevenes arbeidsmetoder. Først tenkte jeg på å samle alle kommentarene jeg hadde skrevet til hver elev i ett dokument, men arbeidsmengden fikk meg på andre tanker. Det jeg har endt opp med, er at jeg har satt opp ei liste over alle typiske feil og forbedringsområder man kan tenke seg i norskfaget; fra grammatikk og syntaks til stemmebruk og struktur. Det er utformet som et skjema hvor både feil, regler og rettinger kan føres inn.

Nå er det elevene som fyller inn i skjemaet de punktene de har fått framovermeldinger på. Er det punkter elevene mestrer godt, stryker de disse fra sin sjekkliste. Elevene fører inn hva de gjør feil og hva som er riktig. Bøyer de alltid verbet "å skrive" feil i nynorsktekster, skriver de rett bøyning inn i skjemaet/sjekklista. Her er det viktig å følge med på hva de skriver. Elevene må være konkrete, for det er lite hjelp i å skrive at man skal gjøre færre feil hvis de ikke har forstått hvorfor de gjør feil. Noen ganger kan elevene lime inn det jeg har forklart, for eksempel hvordan de skal forbedre en innledning. Mens de arbeider med listene, går jeg rundt og forklarer og oppklarer.

Å bruke tid på skolen til å arbeide med disse sjekklistene er god tidsbruk, mener jeg. Elevene jobber godt med tekstene de har fått, og mye av motivasjonen for å jobbe godt ligger i at de kan bruke disse listene ved heldagsprøver og seinere eksamener. Jeg har ikke holdt på med dette så lenge, men jeg ser at elevene blir mer målrettet, og jeg får flere av de svakest presterende elevene til å jobbe.

1 kommentar:

  1. Jeg har lest gjennom alle innleggene dine i kveld (klarte ikke å stoppe) og det var veldig inspirerende. Jeg har selv fundert på hvordan jeg skal klare å systematisere tilbake/fremovermeldingene, eller hvordan jeg skal få til å skape et personlig forhold mellom elevene og mine kommentarer...derfor liker jeg veldig godt tanken din:-) Dette betinger en grundig egenvurdering av elevene, noe jeg tror er vesentlig i vurderingsarbeidet. Jeg skulle gjerne likt å se et eksempel på et skjema...har du det? Jeg deler inn vurderingene mine i Content - structure - grammar/vocabulary - gjør du noe lignende? Disse skjemaene ligger digitalt i lms (its learning) og vi studerer dem foran hver vurderingssituasjon. Nå er elevene blitt veldig vant til å jobbe med dem og jeg ser at det hjelper. Men, som du sier; det er utrolig tidkrevende:-) Takk igjen for å ha inspirert en lærer fra vestlandet!

    SvarSlett