Søk i denne bloggen

torsdag 21. januar 2016

Digital mappevurdering i norskfaget


Jeg underviser i norsk på VGS, og jeg jobber prosessorientert og med mappevurdering. Formålet er å få elevene til å forbedre tekster etter tilbakemeldinger fra meg. De skal også bli flinkere til å vurdere eget arbeid og bli kjent med «vurderingsspråket». I denne prosessen er digital vurdering helt avgjørende.

I løpet av året skriver elevene tekster i ulike sjangere, lengder og målformer. De fleste av disse tekstene gir jeg framovermeldinger på, elevene får vite hva de har fått til og hva de må jobbe videre med. Jeg skriver direkte i teksten ved bruk av Direct Edit i It’s learning.

Jeg bruker en kombinasjon av fargemarkering av ord og kommentarer (sett inn merknad). For eksempel gir verbfeil én farge, stavefeil en annen. Jeg markerer ikke alt som er feil, men viser hvilke type feil som går igjen i teksten. I kommentarene i margen står det mer utfyllende kommentarer. Det kan være spørsmål som skal hjelpe eleven til å utdype, det kan være konkrete tips til hvor de skal finne informasjon, og av og til forslag til andre formuleringer. Hva de får tilbakemelding på avhenger av vurderingskriteriene for oppgaven, men også av nivået til eleven. Det handler om å hjelpe det opp til neste trinn i skrivetrappa, altså formativ vurdering.

I en sluttkommentar oppsummerer jeg hva eleven først og fremst skal ha fokus på i sitt videre arbeid. Denne sluttkommentaren kopierer jeg og limer inn i kommentarfeltet på It’s, slik at jeg kan ha den foran meg i fagsamtaler.

Jeg gir ikke karakterer underveis når vi jobber slik. Elevene skal ha fokus på hva de kan forbedre, ikke karakteren. Hvis det er viktig å få sjekket forståelse av for eksempel fagbegreper, litteraturhistorie og annet underveis, lager jeg tester i It’s learning med godkjent/ikke godkjent. Dette er enten selvrettende flervalgsoppgaver eller kortsvar med poeng som er kjappe å rette. Testene blir ikke en del av vurderingsgrunnlaget. De er der for at elevene skal sjekke egen forståelse, og for at jeg skal sjekke hva elevene har fått med seg av undervisningen. Det er ikke minst viktig å få tak i hva det er de ikke har forstått.

På slutten av terminen velger elevene ut noen tekster de vil ha vurdert i en digital mappe på It’s. Jeg legger føringer for hva som må være med, men det er alltid mulighet for å velge bort noen tekster. Samtidig som de leverer tekstene til mappa, legger jeg ut en undersøkelse i It’s der de skal si noe om hva de syntes de fikk til og hva de syntes var vanskelig med tekstene de har skrevet. Noen ganger ber jeg dem om å sette karakter og begrunne denne. Denne egenvurderingen gir meg nyttig informasjon om både arbeidsmåter og forståelse av faget og egen læring.

I min summative vurdering av mappa, er det en samlet skrivekompetanse jeg vurderer. Da bruker jeg vurderingsskjema hvor jeg kan krysse av for måloppnåelse på de ulike elementene de skal vurderes på. Jeg hverken retter eller kommenterer i tekstene, men skriver en kort kommentar som oppsummerer hva eleven har lykkes med og hva som gjenstår av læringsarbeid videre. Alt dette gjøres i dokumenter som lastes opp på It’s. Kommentaren kopieres også inn i kommentarfeltet, slik at den dukker opp for hver enkelt elev i It’s learning-modulen «status og oppfølging».

Fordelen med digital retting er at elevene får konkrete tips direkte i teksten sin. Noen ganger er det kanskje lenker til øvelser de kan gjøre. Elevene «mister» ikke oppgaven, de slipper å tyde den knotete håndskriften min, og vi kan gå tilbake å se på tidligere oppgaver og hva som har vært kommentert der. Plagiatkontrollen viser meg også hvor store endringer eleven har gjort med innholdet i teksten sin. Jeg påpeker gjerne om elevene ikke har endret siden forrige tilbakemelding.

Fordelen med digital egenvurdering er at jeg kommer tettere på hvordan elevene opplever mine tilbakemeldinger, de øver seg i å begrunne sine vurderinger, og jeg kan bruke egenvurderingene som utgangspunkt for min kommentar til summativ vurdering.

Den største «fellen» her handler ikke om det digitale, men om å «tørre» å utsette den summative vurderingen helt til terminslutt. Dette gjelder særlig i VG1. Våre elever har vært igjennom et voldsomt karakterjag for å komme inn på skolen, og det tar litt tid å få dem til å skifte «modus». Hvis du gir karakterer underveis, ser jeg gjerne to ting. Enten er eleven fornøyd med resultatet og gidder ikke endre, eller så tror eleven at å rette noen skrivefeil vil gi store utslag på karakteren. De kan også gjerne begynne å sammenligne seg med andre og diskutere hvorfor/hvorfor ikke bedre karakter.

2 kommentarer:

  1. Dette høres helt supert ut! Det er sånn elevene blir bedre skrivere.
    Vurderer å gjøre det samme, men har VG3 og ikke VG1. VG3 er ofte mer opptatt av resultater, derfor kan uteblivelse av karakter gjøre ting vanskelig. Gjør du det samme på flere trinn?

    SvarSlett
  2. Takk for tilbakemelding! Beklager seint svar. Jeg får ikke til mappevurdering i VG3, men elevene får velge et par tekster de kan forbedre. Det blir mer som "ordinær" prosess. Dette fordi jeg må sette to skriftlige karakterer og ha eksamenslike heldagsprøver i VG3, pluss fordypningsemne. Det blir ikke tid til så veldig mange tekster utover det

    SvarSlett