Søk i denne bloggen

torsdag 19. januar 2017


Undervisningsopplegg med utgangspunkt i læringsstier på NDLA: Renessansen, VG2 norsk
Tidsbruk: to uker (8x45 minutter), der hver dobbelttime starter med en kort forelesning (maks 15 min) om enten perioden, kildebruk, skrivetips og annet relevant for elevene i denne oppgaven.
Relevante læreplanmål:
·         eleven skal lese et utvalg sentrale norske og noen europeiske tekster fra middelalderen til og med romantikken, sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng og kommentere form og innhold
·         lese og analysere tekster på bokmål og nynorsk i ulike sjangere og ta stilling til spørsmål tekstene tar opp, og verdier de representerer
·         skrive tekster med klar hensikt og god struktur og sammenheng
·         skrive kreative, informative og argumenterende tekster, utgreiinger, litterære tolkninger, drøftinger og andre resonnerende tekster på hovedmål og sidemål
·         presentere norskfaglige emner og drøfte det framlagte stoffet
·         formidle faginnhold presist og bruke digitale medier og verktøy i formidlingen

Det overordnet målet for opplegget, i tillegg til overnevnte læreplanmål, er at elevene skal tilegne seg kunnskap gjennom å lytte, lese og diskutere i samarbeid med en annen elev. Arbeidet skal munne ut i en skriftlig innlevering (sidemål) og en digital presentasjon (muntlig), og det vektlegges at elevene bruker kunnskapen de har fått på en selvstendig og kreativ måte.
Det åpne innholdet jeg har valgt å bruke her er fra ndla.no. Lenkene under fører til to "læringsstier" knyttet til perioden renessansen. Elevene jobber i par, og hvert par velger én av stiene. Læringsstiene er leder elevene gjennom ulike lydklipp, filmklipp, tekstutdrag og oppgaver/spørsmål.
Det en stor fordel at flere ulike ressurser er samlet på ett sted, og at elevenes ledes fra ressurs til ressurs. Da blir de ikke i tvil om hva de skal gjøre. Stiene starter også med generell info om perioden, før de går i dybden på to tema i perioden. Her er det Shakespeares drama og beskrivelser av dødsriket i renessansetekster. De ulike ressursene har høy kvalitet både teknisk og innholdsmessig. Jeg liker også at oppgavene ber elevene reflektere over innvirkning og spor av disse temaene i moderne tekster. Skulle jeg ha samlet et like variert innhold og laget like gode oppgaver, ville jeg ha brukt veldig lang tid på å finne det.
Det er ikke alle oppgavene som passer inn i planen min, så jeg tilpasser opplegget ved at elevene får beskjed om hvilke oppgaver de skal hoppe over.

Læringssti: William Shakespeare

Læringssti: En vandring gjennom dødsriket
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar