Søk i denne bloggen

fredag 20. januar 2017

Hvordan lykkes med vurdering uten karakterer?

Først og fremst er det viktig at det som gis av underveisvurdering er konkret og tilpasset elevene. Elevene må også få mulighet til å spørre deg om det du har kommentert og få veiledning direkte i tekst på skolen. Men i tillegg til de konkrete tilbakemeldingene, er det også viktig at elevene er trygge på formen.
De fleste elevene er veldig opptatt av karakterer når de kommer fra ungdomsskolen, og mange har blitt advart mot at de kommer til å gå ned i karakter på videregående. Derfor vil de gjerne vite "hvordan de ligger an" når de starter i VG1. Da er det viktig med en god dialog for å få elevene trygge på en karakterfri vurdering. Det er viktig å framheve at norskfaget ikke har sluttvurdering før i VG3. Fram til da er vi i en læringsprosess og skal ha fokus på det, ikke karakterer.
Det er i det hele tatt viktig å bruke tid på å snakke om vurdering og læring med elevene. Jeg mener det også er viktig å sette av ganske mye tid til skriveveiledning på skolen. Har du etter dette fremdeles elever som vil ha karakterer underveis, så forteller du dem selvsagt hvor på skalaen de presterer akkurat nå. Min erfaring er at noen få ønsker det høsten i VG1, men at de så blir trygge på seg selv og vurderingsformen.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar