Søk i denne bloggen

fredag 20. januar 2017

Prosessarbeid og muntlige vurderingssituasjoner

Det er kanskje først og fremst de skriftlige arbeidene vi tenker på kan være prosessorienterte. Kanskje er det slik fordi vi tradisjonelt har brukt gruppepresentasjoner som gjerne er ganske tidkrevende. Men, det er selvsagt mulig å jobbe med prosess i muntlige arbeid også.

Én mulighet er at eleven lager muntlige presentasjoner som de leverer inn. De kan bruke digitale verktøy som screencast-o-matic.com, Photostory og Powerpoint med lydinnspilling (disse er gratis). Tema kan være de samme som de ville holdt muntlig presentasjon om i klassen. Her mister man muligheten til å vurdere kroppsspråk, men man får vurdert stemmebruk, språkbruk, struktur og faglig innhold. Eleven kan få tilbakemelding og levere forbedret digital presentasjon.

En annen mulighet er å gi alle eleven en oppgave som ligner muntlig eksamen i form, men som skal være litt kortere (5-7 minutt) og ta for seg et snevrere tema. Eleven får en dato/tidspunkt for prøveframføring kun for lærer, og der få veiledning på innhold og form. Dette kan gjerne gjøres mens resten av klassen jobber selvstendig med andre oppgaver. Så kan den endelige presentasjonen holdes foran hele eller deler av klassen. Jeg deler nesten alltid opp klassen, for jeg opplever at det gir liten læringseffekt for elevene hvis de må lytte seg gjennom 29 presentasjoner. Det er mulig å bruke en av heldagsprøvedagene til en slik muntlig vurdering, eller man kan spre presentasjonene utover terminen. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar