Søk i denne bloggen

fredag 20. januar 2017

Mappevurdering

I løpet av året skriver elevene tekster i ulike sjangere, lengder og målformer. Mappevurdering er en vurderingsmetode der elevene selv kan påvirke hvilke tekster som skal sluttvurderes. De levere disse i en digital mappe på It’s. Jeg legger føringer for hva som må være med, men det er alltid mulighet for å velge bort noen tekster. De kan ikke velge bort tekster de ikke har fått godkjent underveis.
De fleste av tekstene elevene skriver gir læreren framovermeldinger på, enten skriftlig eller muntlig. Noen ganger gir elevene hverandre tilbakemeldinger, men dette bør være ganske lærerstyrt (jeg lager egne vurderingsskjema). Elevene skal få vite hva de har fått til og hva de må jobbe videre med, men de får ikke karakterer.
Samtidig som elevene leverer tekstene til mappa, legger jeg ut en undersøkelse i It’s der de skal si noe om hva de syntes de fikk til og hva de syntes var vanskelig med tekstene de har skrevet. Denne egenvurderingen gir meg nyttig informasjon om både arbeidsmåter og forståelse av faget og egen læring.

I min summative vurdering av mappa er det en samlet skrivekompetanse jeg vurderer. Jeg har gjort dette på ulike måter. Jeg har brukt vurderingsskjema hvor jeg kan krysse av for måloppnåelse på de ulike elementene de skal vurderes på, men jeg har også lest inn en kommentar i lydfil (egen funksjon i It's). Jeg hverken retter eller kommenterer i enkelttekstene, men skriver/leser inn en kort kommentar som oppsummerer hva eleven har lykkes med og hva som gjenstår av læringsarbeid videre. Alt dette gjøres i filer som lastes opp på It’s. Den skriftlige sluttkommentaren kopieres også inn i kommentarfeltet, slik at den dukker opp for hver enkelt elev i It’s learning-modulen «status og oppfølging». 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar