Søk i denne bloggen

fredag 20. januar 2017

Prosessarbeid i norskfaget - noen tanker om hvorfor

I følge læreplanen for norskfaget skal elevene "vurdere og revidere egne tekster ut fra faglige kriterier" (VG1), og de skal "bruke kunnskap om tekst, sjanger, medium og språklige virkemidler til å planlegge, utforme og bearbeide egne tekster med klar hensikt, god struktur og saklig argumentasjon." (VG3).

I vurderingsforskriftene er underveisvurdering (formativ vurdering) særlig framhevet: "Formålet med vurdering i fag er å fremje læring undervegs og uttrykkje kompetansen til eleven, lærlingen og lærekandidaten undervegs og ved avslutninga av opplæringa i faget. Vurderinga skal gi god tilbakemelding og rettleiing til elevane, lærlingane og lærekandidatane. (§ 3-2.Formålet med vurdering)

Det finnes flere ulike måter å oppfylle vurderingsforskriftene og disse læreplanmålene på, og det er nok av utfordringer. De to største for oss lærere er kanskje disse: Hvordan skal vi få elevene til å revidere tekstene sine? Hvordan skal vi klare å vurdere en tekst mange ganger uten å drukne i arbeid?

Målet med innleggene her er å  forklare hvordan jeg jobber og tenker rundt prosessarbeid. Forslagene som presenteres her er tenkt som inspirasjon. Det er en pågående diskusjon om i hvilken grad karakterer fremmer læring. Arbeidsmetodene jeg beskriver bygger på bred internasjonal forskning som støtter karakterfri underveisvurdering. Lenker til litteratur om dette finner du i en lenkesamling på fagforumet for norskfaget på It's.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar